Chiller giải nhiệt gió

Chiller Scroll UAL

Công suất: 17-38 USRT
COP lên đến: 3.39
Kết nối tối đa: 16 modules

Chiller trục vít EWAD-TZ

Công suất: 202-480 USRT
EER lên đến: 2.83
ESEER lên đến: 4.18

Chiller trục vít UAA/UAY-FST4

Công suất lạnh: 47-357 USRT
Công suất nóng: 47-357 USRT
COP lên đến: 2.93

Chiller trục vít UAA/UAY-ST3

Công suất lạnh: 100-451 USRT
Công suất nóng: 100-451 USRT
COP lên đến: 3.3

Chiller trục vít EWAD-C

Công suất: 175-570 USRT
EER lên đến: 3.63

Chiller trục vít EWAQ-F

Công suất: 47-191 USRT
EER lên đến: 2.81
ESEER lên đến: 4.13

Chiller trục vít EWAQ-E

Công suất: 49-95 USRT
EER lên đến: 3.05
ESEER lên đến: 4.45