ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Project: Cải tạo đại sứ quán Hàn Quốc

Scope of work:  Cung cấp, thi công mái Clip-lock và hệ thống thoát nước mưa

Chủ đầu tư:  Đại Sứ Quán Hàn Quốc

Location: SQ4, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô: 5,000m2 tôn 2 lớp

Ngày bắt đầu: 07/03/2019

 

Một số hình ảnh của dự án:

ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC