Điều hòa công nghiệp

Chiller trục vít EWWD-VZ

Máy nén trục vít đơn
Công suất: 173-558 USRT
EER lên đến: 5.81
ESEER lên đến: 8.71

Chiller trục vít ZUWV

Máy nén trục vít đơn
Công suất: 200-423 USRT
COP lên đến: 6.02
IPLV lên đến: 10.73

Chiller trục vít WPS

Máy nén trục vít đơn. Chiller thu hồi nhiệt
Công suất lạnh: 115-279 USRT
Công suất nóng: 117-282 USRT

Chiller trục vít CUWD-C5Y/CY1

Máy nén trục vít đơn. Giãn nở trực tiếp
Công suất: 39-354 USRT
COP lên đến: 5.1
Loại DX

Chiller trục vít ZUW-CM/DM

Dàn bay hơi ngập lỏng
Công suất: 98-230 USRT
COP lên đến: 6.0

Chiller trục vít ZUWY

Máy nén trục vít đơn
Công suất: 107-509 USRT
COP lên đến: 5.95

Chiller ly tâm WME

Chiller đệm từ
Công suất: 400-1500 USRT
COP lên đến: 6.7
IPLV lên đến: 12

Chiller ly tâm WMC/HXE

Chiller đệm từ
Công suất: 145-400 USRT
COP lên đến: 6.57
IPLV lên đến: 12

Chiller Scroll UAL

Công suất: 17-38 USRT
COP lên đến: 3.39
Kết nối tối đa: 16 modules

Chiller trục vít EWAD-TZ

Công suất: 202-480 USRT
EER lên đến: 2.83
ESEER lên đến: 4.18

Chiller trục vít UAA/UAY-FST4

Công suất lạnh: 47-357 USRT
Công suất nóng: 47-357 USRT
COP lên đến: 2.93

Chiller trục vít UAA/UAY-ST3

Công suất lạnh: 100-451 USRT
Công suất nóng: 100-451 USRT
COP lên đến: 3.3