Khách sạn Central Hạ Long

Khách sạn Central Hạ Long

Project: Khách sạn Central Hạ Long

Scope of work:  “Thi công lắp đặt hoàn thiện cửa đi, cửa sổ, vách kính khối đế và vách kính khối thân ở dự án Central Hạ Long”

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Central

Location: Khu đô thị Hùng Thắng – Thành phố Quảng Ninh 

Quy mô: 6,639m2

 

Một số hình ảnh của dự án: