Nhà máy Luxshare - ICT (Nhôm kính)

Nhà máy Luxshare - ICT (Nhôm kính)

Project: Nhà máy Luxshare - ICT

Scope of work:  “Cung cấp, lắp dựng cửa vách nhôm kính nhà văn phòng B1, Nhà thí nghiệm B2”

The Investor:  Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam)

Location: Nhà máy Luxshare tại - KCN Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 5/12/2019

Ngày kết thúc: 30/01/2020

 

Một số hình ảnh của dự án:

Nhà máy Luxshare - ict