Nhà máy Luxshare - ICT (Tôn lợp)

Nhà máy Luxshare - ICT (Tôn lợp)

Project: Nhà máy Luxshare - ICT

Scope of work:  Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tôn mái Seam-lock và hệ thống thoát nước mưa

The Investor:  Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam)

Location: Nhà máy Luxshare tại - KCN Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang

Quy mô: 30.000m2

Ngày bắt đầu: 3/11/2019

Ngày kết thúc: 30/11/2019

 

Một số hình ảnh của dự án:

Nhà máy Luxshare-ict