PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ CA, TRUYỆN NGẮN - CHÀO MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ CA, TRUYỆN NGẮN - CHÀO MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty; từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi CBCNV trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua của các phòng ban, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Butraco

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp tập thể CBCNV công ty Butraco bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm về công ty. Nâng cao lòng yêu ngành, yêu nghề của CBCNV công ty, xây dựng niềm tự hào về Butraco bởi những bản sắc riêng.

Tiếp tục triển khai văn hóa Butraco để các giá trị văn hóa butraco ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào mọi mặt hoạt động và đem lại ảnh hưởng tích cực đến phong cách làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên Butraco.

Sau khi phát động cuộc thi đã có rất nhiều bài dự thi gửi về ban tổ chức chương trình. Dưới đây là những bài dự thi tiêu biểu và đạt giải.