ROOF 3 LAYERS

Tôn 03 lớp là xu hướng sử dụng chính cho mái các nhà công nghiệp trong thời đại mới với ưu điểm vượt trội về khả năng cách nhiệt, chống ồn và chống dột tuyệt đối.

Cấu tạo mái tôn 03 lớp bao gồm:

  1. Tôn lớp dưới: dạng tôn sóng công nghiệp (tôn 5 sóng, 6 sóng, 9 sóng, 11 sóng)
  2. -    Hệ xà gồ phụ liên kết trực tiếp với xà gồ chính của kết cấu thông qua bản mã và bulong, vít liên kết.
  • Cách nhiệt bông thủy tinh
  1. Tôn lớp trên: tôn không bắn vít (Seam-lock, Clip-lock) liên kết trực tiếp với xà gồ phụ bằng đai kẹp và vít liên kết.

Tôn 3 lớp

Hình 1 : Hình ảnh tôn 3 lớp

 

  • Tập kết vật tư về công trường

Tôn 3 lớp

Xe trở bông cách nhiệt

Tôn 3 lớp

Xe trở tôn sóng

  • Hình ảnh thi công tại công trường

Tôn 3 lớp

Cẩu tôn

Tôn 3 lớp

Tôn cuộn và máy cán tôn

 

Tôn 3 lớp

Thử đai kẹp với tôn Seam vừa cán

Tôn 3 lớp

Thử đai kẹp với tôn Seam vừa cán

 

I. Trình tự thi công

  1. Lợp tôn 5 sóng

Tôn 3 lớp

Tôn sóng đặt lên úp nóc tôn lớp 1

Tôn 3 lớp

Tôn sóng đua ra máng

 

Tôn 3 lớp

Thi công tôn sóng

Tôn 3 lớp

Bắn vít tôn sóng

2. Thi công xà gồ phụ, bản mã

Tôn 3 lớp

Bắn bản mã L

Tôn 3 lớp

Đi keo để bắn bản mã

Tôn 3 lớp

Khoan lỗ xà gồ

Tôn 3 lớp

Bắt buloong xà gồ

Tôn 3 lớp

Căng dây bắn bản mã

Tôn 3 lớp

Hoàn thiện xà gồ, bản mã

 

3. Thi công cách nhiệt ( bông thủy tinh )

Tôn 3 lớp

Thi công cách nhiệt

Tôn 3 lớp

Thi công cách nhiệt

4. Lợp tôn Seam Lock

Tôn 3 lớp

Bắn đai kẹp

Tôn 3 lớp

Seam tay

 

Tôn 3 lớp

Cắt up lóc và đi keo

Tôn 3 lớp

Hoàn thiện úp lóc trên

Tôn 3 lớp

Bắn nắp chụp bão

Tôn 3 lớp

Seam máy hoàn thiện

5. Lợp tôn Clip lock

Tôn 3 lớp

Thi công tôn Clip-lock

Tôn 3 lớp

Thi công tôn Clip-lock

6. Thi công phụ kiện flashing

Tôn 3 lớp

Liên kết đinh rút

Tôn 3 lớp

Liên kết giữa Flashing

Tôn 3 lớp

Cắt tỉa hoàn thiện Flashing