NHÀ MÁY MDF - DONGWHA VIỆT NAM

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha
  • Địa điểm: LÔ CN1.2, CN2, CN3, CN4.1 – KCN SÔNG CÔNG II, XÃ TÂN QUANG, TP SÔNG CÔNG, THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM
  • Hạng mục: “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt mái tôn Seamlock nhà máy MDF thuộc Dự án “MDF Dongwha Việt Nam”
  • Ngày bắt đầu: 01/07/2020

Một số hình ảnh thi công của dự án:

NHÀ MÁY MDF - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MDF - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MFD - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MFD - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MFD - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MFD - DONGWHA VIỆT NAM

NHÀ MÁY MFD - DONGWHA VIỆT NAM