NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM - CUNG CẤP VÀ THI CÔNG MÁI SEAMLOCK, TẤM ALU

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH YURA Harness Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam
  • Hạng mục: Cung cấp và Thi công mái Seam-lock và tấm Alu
  • Ngày bắt đầu: 10-11-2020

Một số hình ảnh thi công của dự án:

- Hình ảnh hoàn thiện ống nước, máng nước, vách kính khung inox: 

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

 

  - Hình ảnh thi công tôn lớp 2: 

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

 

   - Hình ảnh thi công tôn lớp 1: 

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM