SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ?

1. Sơn tĩnh điện là gì?

 

SƠN TĨNH ĐIỆN

 

Sơn tĩnh điện là phương pháp phủ một lớp sơn lên bề mặt của sản phẩm bằng lực hút tĩnh điện, tạo lớp sơn bền, bề mặt sơn bóng đẹp và tiết kiệm vật liệu hơn phương pháp sơn truyền thống
Sơn tĩnh điện được giới thiệu đầu tiên tại Bắc Mỹ vào những năm 1960. Đến nay, sơn tĩnh điện đã chiếm đến 15% tổng thị trường sơn công nghiệp và được ứng dụng rộng rãi trong những ngành công nghiệp lớn nhỏ khác nhau.

Phân loại:

SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ?

2. Nguyên lý hoạt động 

 

Nguyên lý hoạt động của sơn tĩnh điện là phủ một lớp sơn bột tĩnh điện (điện tích (+)) lên bề mặt vật liệu (điện tích (-)) bằng phương pháp sử dụng súng phun sơn. Lớp phủ này được tạo ra bằng cách phun bột được tích điện nhờ phương pháp tĩnh điện lên bề mặt của vật liệu và đem nung nóng, khi đó bột phủ sẽ chảy và tạo thành lớp bề mặt có liên kết tốt.

SƠN TĨNH ĐIỆN

 

3. Ưu điểm

 

SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ?

4. Quy trình thi công sơn tĩnh điện - Ứng dụng

 

SƠN TĨNH ĐIỆN LÀ GÌ?