THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - DỰ ÁN MASCOT LAOS

THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - DỰ ÁN MASCOT LAOS

 

Ngày 24 tháng 08 năm 2018 các cán bộ công nhân viên của Butraco chính thức tham gia khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động trên công trường. Đánh dấu thời điểm chính thức khởi công vào dự án “Mở rộng nhà máy MASCOT – Laos”

Nhà máy Mascot Lào được xây dựng tại Khu công nghiệp Vita park, cách thủ đô Viêng Chăn, Lào 20 km. Dự án gồm có các hạng mục như xưởng sản xuất, nhà kho, nhà ăn. Nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 1000 lao động địa phương, góp phần vào phát triển ngành may mặc tại quốc gia này.

 

THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - DỰ ÁN MASCOT LAOS