ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Đại Sứ Quán Hàn Quốc
  • Địa điểm: SQ4, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Hạng mục: “Cung cấp, thi công mái Clip-lock và hệ thống thoát nước mưa”

Một số hình ảnh của dự án:


ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC