NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam)
  • Địa điểm: KCN Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang
  • Hạng mục: “Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tôn mái Seam-lock và hệ thống thoát nước mưa”
  • Ngày bắt đầu: 3/11/2019
  • Ngày kết thúc: 15/12/2019

Một số hình ảnh của dự án:

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT(TÔN LỢP)