NHÀ MÁY RFTECH

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH RFTech Thái Nguyên
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Điềm Thụy – Thái Nguyên
  • Hạng mục: “Cung cấp, thi công mái Seam-lock”

Một số hình ảnh thi công của dự án:

NHÀ MÁY RFTECH

NHÀ MÁY RFTECH

NHÀ MÁY RFTECH

NHÀ MÁY RFTECH

NHÀ MÁY RFTECH

NHÀ MÁY RFTECH