NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Intop Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên - Việt Nam
  • Hạng mục: Cung cấp, thi công mái tôn Seamlock, ống nước và máng nước hoàn thiện
  • Ngày bắt đầu: 20-08-2020
  • Ngày kết thúc: 27-10-2020

Một số hình ảnh thi công của dự án:

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM

NHÀ MÁY SKYBRIDGE VIỆT NAM