NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH YURA Harness Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam
  • Hạng mục: Cung cấp và thi công mái Seam-lock và tấm Alu
  • Ngày bắt đầu: 10-11-2020

Một số hình ảnh thi công của dự án:

  - Hình ảnh thi công tôn lớp 2: 

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

 

   - Hình ảnh thi công tôn lớp 1: 

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM

NHÀ MÁY YURA HARNESS VIỆT NAM